ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ INNOVATION FOR CHANGE ปรับวิกฤต ให้เป็นโอกาส 86 Views