กรรมวิธีการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากปลีกล้วยหอมทอง 416 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “สารสกัดจากปลีกล้วยหอมทอง” ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงมีสารสำคัญอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาและยาสมุนไพรในอนาคต

รายละเอียด

        ปัจจุบันกล้วยหอมกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจยิ่ง สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ราคากล้วยหอมพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง และการแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกกล้วยสำหรับนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง

        “สารสกัดจากปลีกล้วยหอมทอง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้น เนื่องจากมีการศึกษาอย่างแพร่หลายว่าสารสกัดจากกล้วยมีฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีคุณสมบัติเป็นยาและยาสมุนไพร โดยสารสกัดที่ได้นี้มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูง ทำให้เหมาะสำหรับการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปในอนาคต

จุดเด่น

 • มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ
 • เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับปลีกล้วยหอมทอง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยา/ ยาแผนโบราณ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยา
 • โรงงานผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง