เครื่องสลัดน้ำมันอเนกประสงค์ 264 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องสลัดน้ำมันอเนกประสงค์” ที่สามารถปรับความเร็วรอบได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ป้องกันการเสียหายและแตกหักของสินค้า ตัวเครื่องมีราคาถูก ใช้งานง่าย และมีน้ำหนักเบา

รายละเอียด

        ปัจจุบันในครัวเรือนมีการประกอบอาหารประเภททอดเพื่อรับประทานอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากอาหารประเภทนี้มีความกรอบ อร่อย สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย ในขณะที่เมื่อรับประทานน้ำมันที่สะสมอยู่ในอาหารอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในหลอดเลือด และโรคอ้วน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่ยังอาจรวมไปถึงการเกิดโรคมะเร็งอีกด้วย 

        “เครื่องสลัดน้ำมันอเนกประสงค์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นจากเครื่องสลัดน้ำมันออกจากกล้วยทอดกรอบที่ใช้แรงเหวี่ยงเป็นตัวสะบัด และใช้ระบบควบคุมแบบอินเวอร์เตอร์ ซึ่งมีข้อจำกัดในส่วนที่ความเร็วรอบไม่เหมาะสมกับการใช้งานทำให้เกิดความเสียหายและแตกหัก ซึ่งเครื่องสลัดน้ำมันอเนกประสงค์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถปรับความเร็วรอบได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ลดความเสียหาย ราคาถูก ใช้งานง่าย และมีน้ำหนักเบา

จุดเด่น

 • สามารถปรับความเร็วรอบได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
 • ราคาถูก ใช้งานง่าย
 • น้ำหนักเบา

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงงานผลิตอาหารแปรรูป 
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร
 • SME/ วิสาหกิจชุมชน
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง