ชุดตรวจสําหรับตรวจหาเชื้อลิสทีเรียในอาหาร 207 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ชุดตรวจสําหรับตรวจหาเชื้อลิสทีเรียในอาหาร” สามารถตรวจวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยํา มีประสิทธิภาพสูง ทราบผลรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง สามารถนําไปใช้ได้ทุกพื้นที่ โดยไม่ต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการ สามารถตอบสนองหลักการ point of care ที่หน้างานได้ทันที

รายละเอียด

        เชื้อ Listeria monocytogenes เป็นหนึ่งในเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษที่สำคัญในคน ที่พบได้ในวัตถุดิบที่นำไปประกอบอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์ รวมถึงพบในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง  ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อนี้มีอัตราเสียชีวิตสูงถึงประมาณร้อยละ 30  จึงจัดได้ว่าเป็นเชื้อปนเปื้อนที่มีความเสี่ยงสูงและต้องการการเฝ้าระวังในอันดับต้นๆ

        “ชุดตรวจจีโนเซ็นเซอร์สําหรับตรวจหาเชื้อลิสทีเรียในอาหาร” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยอาศัยหลักการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่อุณหภูมิระนาบเดียว (Loop mediated isothermal amplification, LAMP) ร่วมกับออกแบบระบบการตรวจวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการไบโอฟลูออเรสเซนต์ (Biofluorescent) สําหรับการจับตัวกับดีเอ็นเอเป้าหมาย มีความแม่นยําสูง สามารถนําไปใช้งานในภาคสนาม เช่น โรงงานผลิตอาหาร โดยไม่ต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการ ทราบผลการตรวจรวดเร็ว ภายใน 1 ชั่วโมง

จุดเด่น

 • มีความแม่นยําสูง ทราบผลรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง สามารถนําไปใช้ ได้ทุกพื้นที่ เช่น โรงงานผลิตอาหาร ตลาดสด หรือห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
 • มีความไวในการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียได้ในปริมาณตั้งแต่ 100 ก็อปปี้ของสารพันธุกรรมและ มีความจําเพาะกับเชื้อ L. monocytogenes และสามารถแยกความแตกต่างในการทดสอบกับ Listeria ต่างชนิด และเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วงและติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
 • มีประสิทธิภาพสูง ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือที่ซับซ้อน และสามารถตอบสนองหลักการ point of care ที่หน้างานได้ทันที

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง