เครื่องทำน้ำแข็งสำหรับใช้ในการผ่าตัด 174 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องทำน้ำแข็งสำหรับใช้ในการผ่าตัด” ที่เป็นการผลิตน้ำแข็งแบบ slush โดยการใช้น้ำเกลือในการผลิต โดยวิธีการนี้สามารถลดเวลาในการเตรียมจาก 4 ชั่วโมงเหลือเพียง 45 นาที รวมทั้งสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ความคมจากน้ำแข็งสร้างความเสียหายให้กับผู้เข้ารับการผ่าตัดได้

รายละเอียด

        การผ่าตัดหัวใจโดยการเปิดช่องอกของผู้ป่วยนั้น จำเป็นต้องใช้น้ำแข็ง ที่ได้จากการแช่น้ำเกลือที่ใช้ทางการแพทย์และใช้เวลาเตรียมอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อรักษาหัวใจให้สดและไม่ให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับผลกระทบในขณะที่ทำการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก ซึ่งแพทย์ต้องคอยระมัดระวังในการใช้น้ำแข็งที่ผ่านการทุบ เนื่องจากส่วนแหลมคมของน้ำแข็งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนและติดเชื้อได้

        “เครื่องทำน้ำแข็งสำหรับใช้ในการผ่าตัด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยการผลิตน้ำแข็งแบบ slush ซึ่งเป็นการใช้น้ำเกลือในการผลิต ส่งผลให้น้ำแข็งมีความเนียนและนุ่ม สะอาด ปลอดภัย และทำความเย็นได้ดี รวมถึงวิธีการนี้สามารถลดเวลาในการเตรียมน้ำแข็งจาก 4 ชั่วโมงเหลือเพียง 45 นาที และยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ความคมจากน้ำแข็งสร้างความเสียหายให้กับผู้เข้ารับการผ่าตัด ลดปัจจัยเสี่ยงของผู้ผ่าตัดจากการติดเชื้อ และลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจของผู้ป่วยอีกด้วย

จุดเด่น

 • ใช้เวลาในการผลิตน้ำแข็งเพียง 45 นาที จากปกติ 4 ชั่วโมง
 • น้ำแข็งสะอาดปราศจากเชื้อปนเปื้อน และมีลักษณะเนียนและนุ่ม (Slush) คล้ายวุ้น เหมาะสำหรับใช้ในการผ่าตัด
 • เครื่องทำน้ำแข็งมีสแตนบายโมด รองรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำแข็งไม่ละลาย สามารถทยอยใช้น้ำแข็งระหว่างทำการผ่าตัดได้

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงพยาบาลรัฐ/ เอกชน
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ที่ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 • ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล สถานพยาบาล
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง