ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 139 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

เราต้องการจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก โดยเบื้องต้นเรามีผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงที่นำเข้าจากต่างประเทศอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยสมุนไพรของไทย
-
-
ทุนส่วนตัว

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

บริษัท สยามไบโอเคมิคอล จำกัด
-
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ
ธาตุอาหารพืช อาหารเสริมพืช กรดอะมิโน และสารเสริมประสิทธิภาพอื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
บริษัท สยามไบโอเคมิคอล จำกัด
ฉันทนา แซ่ฟ่าน
ประเภทความต้องการ:
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)