กรรมวิธีผลิตสารสกัดจากใบบัวบกสำหรับใช้เป็นตำรับยาทาภายนอกต้านการอักเสบ 141 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “สารสกัดจากใบบัวบกสำหรับใช้เป็นตำรับยาทาภายนอกต้านการอักเสบ” ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว จากการใช้ของเหลวไอออนิก โดยผลิตภัณฑ์ครีมใบบัวบกที่ได้มีความคงตัวทางเคมีกายภาพที่ดี และผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

รายละเอียด

        ใบบัวบก หรือผักหนอก เป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ทั้งในวงการเครื่องสำอางและวงการแพทย์ โดยนิยมนำมาทำเป็นเครื่องดื่มดับกระหาย แก้ร้อนใน แก้ช้ำใน บำรุงร่างกาย และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสารสกัดใบบัวบกเป็นยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมต่างๆ เนื่องจากสรรพคุณที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการทำงานของสมอง เยียวยาผิว และบำรุงตับและไต

        “สารสกัดจากใบบัวบก” ได้รับการพัฒนาคิดค้นสำหรับใช้เป็นตำรับยาทาภายนอกต้านการอักเสบโดยเทคโนโลยีสีเขียวด้วยการใช้ของเหลวไอออนิก ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาการเกิดของเสียปริมาณมากจากการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ โดยวิธีการสกัดแบบดั้งเดิมแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีความคงตัวทางเคมีกายภาพที่ดี และผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

จุดเด่น

 • ได้กรรมวิธีเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว ที่มีประสิทธิภาพ
 • ครีมใบบัวบกที่ได้มีความคงตัวทางเคมีกายภาพที่ดี และผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ร้านขายยาทั่วไป
 • ผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง