น้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อไก่ 237 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “น้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อไก่” ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้จำนวนอสุจิในการผสมเทียมลดลง ในขณะที่อัตราการผสมติดยังอยู่ในอัตราที่สูง ซึ่งส่งผลให้เป็นการประหยัดต้นทุนการเลี้ยงดูพ่อพันธุ์ สามารถควบคุมโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ และสามารถจัดคู่ผสมพันธุ์ไก่ที่อยู่ห่างไกลกันได้

รายละเอียด

        การผสมเทียมไก่ส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแบบเหลวแช่เย็น ซึ่งน้ำเชื้อที่มีคุณภาพดีมักมีอายุการเก็บรักษาสั้น ส่วนน้ำเชื้อที่แช่แข็งไว้เมื่อนำมาใช้งานก็ไม่ค่อยได้คุณภาพเนื่องจากมีอัตราการผสมติดต่ำ ส่งผลให้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพิ่มคุณภาพของน้ำเชื้อโดยการเสริมสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต แต่พบว่ายังเกิดความแปรปรวนของอัตราการผสมติดอยู่มาก

        “น้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อไก่”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อของพันธุ์ไก่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้น้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อไก่มีประสิทธิภาพ ใช้อสุจิเพื่อผสมเทียมในจำนวนที่ลดลง ในขณะที่อัตราการผสมติดยังคงอยู่ในอัตราที่สูง นอกจากนี้อุปกรณ์ยังใช้งานง่าย ราคาถูก ทั้งยังสามารถคงคุณภาพน้ำเชื้อของไก่ และทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

จุดเด่น

 • ใช้การผสมเทียม ในอัตรา 1 ครั้งต่อสัปดาห์
 • จำนวนอสุจิที่ใช้ในการผสมเทียมลดลง เมื่อเทียบกับการผสมเทียมที่แช่แข็งด้วยสารอื่น

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกรฟาร์มไก่
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน 

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาแช่แข็ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง