แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก 233 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก” ที่สามารถควบคุมปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อในแผ่นแปะได้ ทำให้มีคุณภาพสม่ำเสมอในการรักษา นอกจากนี้ยังเป็นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศ ผลิตด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ต่อไปได้หลากหลาย

รายละเอียด

        ปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์รวมถึงใช้เป็นยารักษาโรคอย่างแพร่หลาย โดยไพลเป็นสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้บรรเทาอาการ ปวด เคล็ด ขัดยอก โดยมีตำรับยาที่เตรียมจากน้ำมันไพลในรูปแบบของครีม ซึ่งคุณภาพการรักษาจะขึ้นอยู่กับปริมาณตัวยาสำคัญในครีมไพล 

        “แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยผลิตจากกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแผ่นแปะที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสม่ำเสมอ และมีปริมาณสารสำคัญที่เพียงพอต่อการรักษา เนื่องจากสามารถควบคุมปริมาณสารสำคัญจากไพลที่ออกฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ นอกจากนี้การใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อฟิล์มของแผ่นแปะ ยังช่วยให้ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้อีกด้วย

จุดเด่น

 • สามารถควบคุมปริมาณสาระสำคัญที่ออกฤทธิ์ได้ ทำให้แผ่นแปะมีคุณภาพสม่ำเสมอ
 • กรรมวิธีการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
 • มีสารก่อฟิล์มจากเมล็ดแมงลัก ช่วยป้องกันการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ
 • โรงพยาบาล / คลินิกแพทย์แผนไทย
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง