บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีชุดบำบัดอากาศสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 231 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ” ที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ และมีระบบหมุนเวียนการหายใจสำหรับใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจซึ่งสามารถแพร่เชื้อทางลมหายใจได้

รายละเอียด

        การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจหรือบุคคลที่คาดว่ามีการติดเชื้อ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงสามารถควบคุมการกระจายของเชื้อโรคได้ ทั้งระหว่างการเคลื่อนย้ายจากที่พักและระหว่างรอรับการรักษา

        “บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยเทคโนโลยีประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่รองรับลมหายใจจากผู้ป่วย ส่วนที่นำพาอากาศที่ติดเชื้อเข้าสู่ชุดบำบัด และส่วนของการบำบัดอากาศ ทำให้เทคโนโลยีนี้สามารถใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจซึ่งสามารถแพร่เชื้อทางลมหายใจได้ นอกจากนี้ยังทำความสะอาดง่าย และใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาล รถฉุกเฉิน และเตียงโรงพยาบาล

จุดเด่น

 • ชุดอุปกรณ์สามารถถอดประกอบได้ง่าย
 • ใช้ได้ทั้งในรถพยาบาล รถฉุกเฉิน และเตียงโรงพยาบาล 
 • สะดวกในการเคลื่อนย้าย
 • ทำความสะอาดง่าย
 • ถุงที่เป็นห้อง Negative Pressure รองรับอากาศติดเชื้อและสารคัดหลั่งที่ออกมาจากผู้ป่วย สามารถถอดเปลี่ยนได้

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • หน่วยงานด้านสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลรัฐ/ เอกชน
 • ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปที่สนใจ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 • ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล สถานพยาบาล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง