แผ่นยางปูพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์จากยางพารา 232 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “แผ่นยางปูพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์จากยางพารา” ที่มีความยืดหยุ่นสูง ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ ทำให้ราคาไม่สูง และมีอายุการใช้งานนานกว่าแผ่นพลาสติก PE ประมาณ 3 เท่า นอกจากนี้ยังสามารถปรับคุณสมบัติทั้งด้านการใช้งาน รูปแบบ สี ตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ในการใช้งาน

รายละเอียด

        ในปัจจุบันการเลือกวัสดุปูพื้น ไม่เพียงแต่ต้องคำนึงถึงความสวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องคิดถึงเรื่องคุณสมบัติของวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และในปัจจุบันวัสดุปูพื้นสำหรับการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เช่น หญ้าเทียม ยางสังเคราะห์ พอลีโพรไพลีน ไม้ปาเก้ ซึ่งวัสดุดังกล่าวจะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทก และการหกล้ม

        “แผ่นยางปูพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์จากยางพารา” ได้รับการพัฒนาคิดค้นให้มีความยืดหยุ่นสูง โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ ทำให้ราคาไม่สูง และมีอายุการใช้งานนานกว่าแผ่นพลาสติก PE ประมาณ 3 เท่า นอกจากนี้ยังสามารถปรับคุณสมบัติทั้งด้านการใช้งาน รูปแบบ สี ตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ในการใช้งาน

จุดเด่น

 • แผ่นปูพื้นมีความยืดหยุ่นสูง
 • ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ และราคาไม่สูง
 • การก่อสร้างไม่ยุ่งยาก
 • อายุการใช้งานนานกว่า แผ่นพลาสติก PE ประมาณ 3 เท่า

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • สนามกีฬาต่างๆ ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานของรัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ลานกีฬาเอนกประสงค์ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร สนามฟุตซอล สนามแบตมินตัน เป็นต้น
 • สนามกีฬาต่างๆ ที่ดูแลโดยเอกชน
 • ลูกค้ากลุ่ม home use ใช้สำหรับปูพื้นภายในบ้าน
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • อุตสาหกรรมขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา
 • อุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง