ระบบคัดแยกผลไม้ 48 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “ระบบคัดแยกผลไม้” ที่ใช้สายพานลำเลียงเพื่อคัดแยกน้ำหนักผลไม้ โดยเครื่องสามารถคัดแยกน้ำหนักผลไม้โดยอัตโนมัติ ด้วยระบบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกตั้งค่าไว้เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่อง นอกจากนี้ระบบคัดแยกผลไม้ยังสามารถปรับอัตราส่วนการคัดแยกน้ำหนักของผลไม้ตามต้องการได้อีกด้วย จึงทำให้เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการคัดเกรดของผลไม้แบบอัตโนมัติ

รายละเอียด

        ปัจจุบันตลาดส่งออกผลไม้ของไทยได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากตลาดต่างประเทศ เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรต่างต้องใช้ความพิถีพิถันในการคัดแยกผลไม้เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามขนาดมาตรฐานการส่งออกให้ได้มากที่สุด ซึ่งหากผลไม้มีคุณภาพตรงกับความต้องการจะทำให้สามารถเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น

        “ระบบคัดแยกผลไม้” ได้รับการพัฒนาคิดค้นให้เครื่องสามารถคัดแยกน้ำหนักผลไม้โดยอัตโนมัติ ด้วยระบบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกตั้งค่าไว้เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่อง นอกจากนี้ระบบคัดแยกผลไม้ยังสามารถปรับอัตราส่วนการคัดแยกน้ำหนักของผลไม้ตามต้องการได้อีกด้วย จึงทำให้เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการคัดเกรดของผลไม้แบบอัตโนมัติ

จุดเด่น

 • เครื่องถูกออกแบบให้สามารถคัดขนาดของผลไม้ได้ตามที่กำหนด
 • การทำงานของเครื่อง มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
 • สามารถคัดแยกขนาดของผลไม้ได้ 4 ระดับ ได้แก่ ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ สหกรณ์การเกษตร
 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ 
 • ผู้ส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Jiraporn Klodpeng
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
 • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรการเกษตร
 • ผู้ส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง