ผงโปรตีนสกัดคุณภาพสูงจากกากรําข้าว 780 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผงโปรตีนสกัดคุณภาพสูงจากกากรําข้าว” สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเครื่องดื่มโปรตีน (Functional Protein Drink) โดยใช้กากรำข้าวในกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าว มีวิธีการสกัดไม่ซับซ้อน ต้นทุนไม่แพง ทำให้โปรตีนที่สกัดได้มีปริมาณและคุณภาพสูง อีกทั้งยังคงคุณค่าทางสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอีกด้วย

รายละเอียด

        “กากรําข้าว” เป็นผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันรําข้าว ซึ่งมีโปรตีนสูงถึง 10-15 % ในอุตสาหกรรมมีการนำกากรำข้าวที่เหลือนี้มาสกัดเป็นโปรตีนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางต่าง ๆ แต่พบปัญหาว่าโปรตีนที่สกัดได้ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากมีกรดไฟติกที่ร่างกายคนเราไม่สามารถย่อยสลายได้หลงเหลืออยู่
        “ผงโปรตีนสกัดคุณภาพสูงจากกากรําข้าว” ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องดื่มโปรตีน (Functional Protein Drink) โดยใช้กระบวนการสกัดที่ไม่ซับซ้อน ประหยัด และปลอดภัย อีกทั้งเป็นกระบวนการสกัดพิเศษที่ช่วยลดปริมาณกรดไฟติก ทำให้โปรตีนที่ละลายน้ำมีปริมาณและมีคุณภาพสูงขึ้น พร้อมกับยังคงคุณค่าทางสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ราคาเข้าถึงได้ง่าย ทำให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้

จุดเด่น

 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กากรําข้าว ซึ่งเป็นวัตุดิบที่หาง่าย มีปริมาณมาก และราคาถูก
 • ใช้กระบวนการสกัดที่ไม่ซับซ้อน ประหยัด และปลอดภัย
 • ช่วยลดปริมาณกรดไฟติกในโปรตีน ทำให้โปรตีนคุณภาพสูง
 • มีปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำสูงขึ้น และยังคงคุณค่าสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
 • ราคาที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถแข่งขันทางการค้าได้

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจการดูแลสุขภาพ หรือ โภชนาการ
 • ผู้บริโภคทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม อาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องสำอางต่างๆ
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ