ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับช่วยฝึกกลืนและเสริมภาวะโภชนาการ 652 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับช่วยฝึกกลืนและเสริมภาวะโภชนาการ” ที่อยู่ในรูปแบบคัสตาร์ด มีเนื้อสัมผัสอ่อนนิ่ม อุดมไปด้วยสารอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการ ทั้งยังช่วยฝึกการกลืนและช่วยเสริมโภชนาการในผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลืนและเคี้ยว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งและลำคอ

รายละเอียด

        การผ่าตัด การให้เคมีบำบัด หรือการฉายรังสี อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการรับประทานอาหารของผู้ป่วย นอกจากนี้ มะเร็งบางชนิดยังส่งผลโดยตรงต่อการได้รับประทานอาหาร ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง หากไม่ได้รับการดูแลอย่างดี

        “ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับช่วยฝึกกลืนและเสริมภาวะโภชนาการ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นให้อยู่ในรูปแบบคัสตาร์ด มีเนื้อสัมผัสอ่อนนิ่ม อุดมไปด้วยสารอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการ ช่วยฝึกการกลืนและช่วยเสริมโภชนาการในผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลืนและเคี้ยว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งและลำคอ

จุดเด่น

 • ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค ให้พลังงานสูง และสามารถช่วยฝึกการกลืนให้กับผู้ที่มีปัญหาการกลืนได้
 • ต้นทุนการผลิตไม่สูง เนื่องจากวัตถุที่ใช้ในการแปรรูปหาซื้อได้ง่าย
 • มีอายุการเก็บรักษานานกว่า 2 ปี

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงพยาบาล
 • ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้ที่รักสุขภาพ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • โรงพยาบาลรัฐ/ เอกชน
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ