กรรมวิธีการผลิตวุ้นเส้นเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากหัวกุ้ง 625 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “วุ้นเส้นเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากหัวกุ้ง” โดยการนำหัวกุ้งขาวที่เป็นของเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งมาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ นอกจากนี้การเพิ่มโปรตีนในวุ้นเส้น ยังทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

รายละเอียด

        วุ้นเส้นเป็นเมนูอาหารเส้นชนิดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบ สามารถนำไปปรุงเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลาย วุ้นเส้นโดยส่วนมากผลิตจากถั่วเขียว น้ำ และส่วนผสมอื่นๆ เช่น แป้งมันฝรั่ง ซึ่งจากกระบวนการแปรรูปในปัจจุบันส่งผลให้ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นในท้องตลาดให้สารอาหารประเภทโปรตีนน้อยกว่าคาร์โบไฮเดรต

        “วุ้นเส้นเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากหัวกุ้ง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นจากการนำหัวกุ้งขาวที่เป็นของเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งมาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ นอกจากนี้การเพิ่มสารอาหารประเภทโปรตีนในวุ้นเส้น ยังทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกด้วย

จุดเด่น

 • เป็นการใช้วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งทำให้มีต้นทุนต่ำและลดปัญหาเรื่องการกำจัดเศษเหลือโดยเปล่าประโยชน์
 • สามารถใช้ทดแทนวุ้นเส้นที่มีในท้องตลาดปัจจุบัน

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
 • ผู้ที่รักสุขภาพ 
 • ผู้สนใจทั่วไป  
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตอาหารแปรรูป
 • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ