น้ำนมแปรรูปเปปไทด์ ช่วยป้องกันโรคลิ่มเลือดอุดตัน 695 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “น้ำนมแปรรูปเปปไทด์ ช่วยป้องกันโรคลิ่มเลือดอุดตัน” โดยการย่อยโปรตีนในน้ำนมโคด้วยเอนไซม์ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์นมชนิดใหม่ที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่านมปกติ 2 เท่า ช่วยลดความดันโลหิตสูง เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยป้องกันโรคลิ่มเลือดอุดตัน  อีกทั้งมีรสชาติอร่อย

รายละเอียด

        การแปรรูปน้ำนมโคดิบเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหรืออาหารฟังก์ชันนอล (Functional Foods) เป็นแนวทางหนึ่งในการแปรรูปน้ำนมเพื่อเพิ่มสารออกฤทธ์ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

        “น้ำนมแปรรูปเปปไทด์ ช่วยป้องกันโรคลิ่มเลือดอุดตัน” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยการย่อยโปรตีนในน้ำนมโคด้วยเอนไซม์โปรตีเอส ทำให้นมเปปไทด์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่านมปกติ 2 เท่า ช่วยลดความดันโลหิตสูง ฆ่าเชื้อโรค เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย และป้องกันการโรคลิ่มเลือดอุดตันได้  นอกจากนี้ยังมีรสชาติอร่อย  อีกทั้งวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก มีความคงตัวต่อการถูกฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแบบพาสเจอร์ไรส์ ใช้ต้นทุนต่ำ จึงสามารถนำไปผลิตได้จริงทั้งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

จุดเด่น

 • มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่านมปกติถึง 2 เท่า
 • ช่วยลดความดันโลหิตสูง เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย และป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
 • มีความคงตัวต่อการถูกฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแบบพาสเจอร์ไรส์
 • ใช้ต้นทุนต่ำ สามารถนำไปใช้ผลิตได้จริงทั้งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ