ข้าวเกรียบว่าวที่มีส่วนผสมจากจิ้งหรีด 384 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ข้าวเกรียบว่าวที่มีส่วนผสมจากจิ้งหรีด” เป็นข้าวเกรียบว่าวรสชาติใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยโปรตีน แคลเซียมและกากใยสูง รสชาติอร่อย ทานง่าย เป็นอาหารว่างทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและชอบความแปลกใหม่

รายละเอียด

        จิ้งหรีด เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย จัดเป็นแมลงเศรษฐกิจของไทยเนื่องจากเป็นแมลงที่สามารถบริโภคได้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีน แคลเซียมและกากใยสูง นิยมนำมาแปรรูปเป็นแมลงทอดกรอบ จิ้งหรีดอบแห้ง

        “ข้าวเกรียบว่าวที่มีส่วนผสมจากจิ้งหรีด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยการผสมจิ้งหรีดร้อยละ 1 - 3 ของน้ำหนัก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจิ้งหรีด และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับข้าวเกรียบว่าว รสชาติอร่อย ทานง่าย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับข้าวเกรียบว่าวได้อีกด้วย

จุดเด่น

 • ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง รสชาติอร่อย
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากข้าวเกรียบว่าวรสดั้งเดิม
 • เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับจิ้งหรีด
 • ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้าของขวัญ/ ของที่ระลึก/ และของฝาก
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มทร.อีสาน-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปแมลง และสินค้าเกษตร
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านขนมขบเคี้ยว
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง