ฟิล์มถนอมคุณภาพเนื้อสัตว์ 975 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ฟิล์มถนอมคุณภาพเนื้อสัตว์” เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา คงคุณภาพ สีสัน ความสดใหม่ของเนื้อสัตว์ มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ที่สำคัญเป็นพลาสติกชีวภาพผลิตจากแป้งมันสำปะหลัง จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        ในการจำหน่ายผลิตภัรฑ์เนื้อสัตว์สดสำหรับปรุงอาหาร ผู้ผลิตจำเป็นต้องให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง ไปตลอดจนถึงการจัดจำหน่าย เพื่อให้เนื้อสัตว์มีคุณภาพดี คงความสดใหม่ จนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิตมักพบปัญหาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สุญญากาศมีสีคล้ำลงและมีการปนเปื้อนของวัตถุเจือปนในฟิล์มสัมผัสอาหาร

        “ฟิล์มถนอมคุณภาพเนื้อสัตว์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้แป้งมันสำปะหลังผสมกับสารเติมแต่งที่เป็นวัตถุเจือปนอาหาร แล้วขึ้นรูปเป็นฟิล์มด้วยกระบวนการอัดรีด ซึ่งมีประสิทธิภาพคุณสมบัติในการยืดอายุการเก็บรักษา คงคุณภาพ คงสีสันและความสดของเนื้อสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ที่สำคัญ เป็นพลาสติกชีวภาพจึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น

 1. ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา คงคุณภาพและสีสันของเนื้อสัตว์ได้
 2. ยั้บยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
 3. เป็นพลาสติกชีวภาพจึ้งปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์สดและแปรรูป
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
-
พรรณวิภา วงษ์พันธุ์
สถานะผลงาน
ระดับการทดลอง (Experimental)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
 • ต้องการหาผู้ร่วมในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี
  ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน 
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ