ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 267 Views

รายละเอียด

        IDG Thailand มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญความรู้หลากหลายด้าน ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา มากประสบการณ์ ที่จะนำความรู้ ในด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการตลาด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของคุณแบบครบวงจร

หัวข้อให้คำปรึกษา

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ได้แก่

 • DESIGN (อัตลักษณ์องค์กร โลโก้ บรรจุภัณฑ์ แบนเนอร์ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์)
 • PROTECT (เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ กฎหมายและคดี)
 • COMMERCIALIZE (การถ่ายทอดดเทคโนโลยี ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการบัญชี การวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม)

ผลิตภัณฑ์​ / อุตสาหกรรมที่ให้บริการคำปรึกษา

 • ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

ประสบการณ์ / ผลงานที่ผ่านมา

มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาให้กับหลายหน่วยงาน / บริษัท อาทิ

 • Beta grow Public Company Limited
 • BOYD Technologies (Thailand) CO., LTD
 • Thai Union Group Public Company Limited
 • Wangkanai Corp., LTD
 • Asia Robotic CO., LTD
 • MITR PHOL GROUP
 • Mahidol Institution of technology transfer and innovation (MITI)
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไฮคีย์ จำกัด
 • บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัด
 • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ฯลฯ

เกี่ยวกับหน่วยงาน / บริษัท
        บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด หรือ IDG ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมโดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา และปกป้องแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และวิศวกรรมแขนงต่างๆ ที่มีประสบการณ์สูงซึ่งสามารถช่วยคุณพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด พร้อมทั้งช่วยคุณปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พูดคุยกับที่ปรึกษา
Intellectual Design Group thailand
Chumphon Wuttiruangkul
ค่าบริการ
ราคาให้บริการขึ้นอยู่กับการบริการ
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป