คอนกรีตปูพื้นจีโอโพลิเมอร์ 298 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยีการผลิต “คอนกรีตบล็อกปูพื้นจีโอโพลิเมอร์” วัสดุปูพื้นจากผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ที่มีความแข็งแรง สามารถรับแรงดัดได้ดีเทียบเท่าวัสดุจากปูนซีเมนต์ มีส่วนผสมของแอสฟัลต์รีไซเคิลเป็นมวลรวมบางส่วนและเถ้าถ่านหินเป็นวัสดุประสาน นับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะในอุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) เป็นวัสดุประสานชนิดหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการใช้ปูนซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีต มีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรง และรับแรงอัดได้ดีเทียบกับปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ยังจัดเป็นเทคโนโลยีสีเขียวเนื่องจากเป็นการใช้วัสดุเหลือทิ้งในสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์นั้นมีปริมาณที่น้อยมาก จึงเป็นวัสดุที่น่าสนใจในการนำมาใช้ทดแทนคอนกรีตในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

        “คอนกรีตปูพื้นจีโอโพลิเมอร์”  ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อเป็นวัสดุปูพื้นที่ใช้แอสฟัลต์รีไซเคิล ซึ่งเป็นวัสดุชั้นพื้นทางที่ถูกขุดรื้อทิ้งเมื่อมีการซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ เป็นมวลรวม และใช้เถ้าถ่านหินที่เป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นวัสดุประสาน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง และได้คอนกรีตบล็อกปูพื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น

 • วัสดุมีความแข็งแรง รับแรงอัดได้ดี
 • เป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • บริษัทอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา งานทรัพย์สินทางปัญญา
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ก่อสร้าง
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ