ต้องการผลิตภัณฑ์แป้งจากเนื้อปลานิล 113 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

อยากได้แป้งที่ทำมาจากเนื้อปลา เพราะเป็นพื้นที่ๆมีการเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นอันดับต้นๆ เพิ่มลดการขาดทุนของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มและมีอาชีพเลี้ยงปลาค่ะ

-
-
ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

-
สันกลาง
พาน
เชียงราย
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
-
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)