ชุดหม้อต้มคุมความร้อนอัตโนมัติ 667 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “ชุดหม้อต้มคุมความร้อนอัตโนมัติ” ที่ช่วยควบคุมความร้อนของอาหารในหม้อต้มให้คงที่ มีวาล์วแก๊สที่สามารถปรับและเปิดปิดได้อัตโนมัติ โปรแกรมควบคุมพร้อมหน้าจอแสดงผล เหมาะสำหรับการต้มหรือตุ๋นที่ต้องใช้ความร้อนคงที่เป็นเวลานาน

รายละเอียด

        ในการประกอบอาหารด้วยเตาแก๊สโดยทั่วไป หากต้องการควบคุมความร้อนของอาหารให้คงที่ ต้องใช้วิธีการสังเกตอุณหภูมิในหม้อต้มด้วยตนเอง ต้องปรับและเปิด-ปิดวาล์วแก๊สด้วยมือเท่านั้น ทำให้เกิดความยุ่งยาก สิ้นเปลืองเวลาและเชื้อเพลิง

        “ชุดหม้อต้มคุมความร้อนอัตโนมัติ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นหม้อต้มและเตาแก๊สที่สามารถควบคุมความร้อนของอาหารให้คงที่ได้ มีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ พร้อมโปรแกรมควบคุมการปรับและเปิดปิดวาล์วแก๊สแบบอัตโนมัติ สามารถปรับวาล์วแก๊สได้ถึง 3 จังหวะ ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง ประหยัดเวลา และสามารถใช้งานได้เมื่อไม่มีไฟฟ้า

จุดเด่น

 • สามารถปรับและเปิดปิดวาล์วแก๊สได้อัตโนมัติ ช่วยควบคุมความร้อนของอาหารให้คงที่
 • มีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิและโปรแกรมควบคุม สามารถปรับวาล์วแก๊สได้ 3 จังหวะ
 • ประหยัดเชื้อเพลิง และประหยัดเวลา

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม


ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อต้มสำหรับเตาแก๊ส
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อต้มสำหรับเตาแก๊ส
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง