สารสกัดไคโตซานจากจิ้งหรีดและดักแด้ไหม 462 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีผลิต “สารสกัดไคโตซานจากจิ้งหรีดและดักแด้ไหม” เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อาหารและยา เช่น สารเคลือบผลไม้ ฟิล์มถนอมอาหาร อาหารเสริมช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดมีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย

รายละเอียด

       ไคโตซาน (chitosan) เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถพบเจอได้ในสัตว์กระดองแข็งและแมลงข้อปล้อง เช่น กุ้ง ปู จิ้งหรีด หนอนไหม เป็นต้น สารไคโตซานมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราบางชนิด จึงนิยมนำไปสกัดเป็นสารกันบูด และมีคุณสมบัติในการดักจับโลหะหนักนอกจากนี้ไคโตซานยังมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลและไขมันในเส้นเลือดอีกด้วย

       “การสกัดไคโตซานจากจิ้งหรีดและดักแด้ไหม” ได้รับการพัฒนาคิดค้นวิธีทางเคมีในการสกัดสารสำคัญ เพื่อนำไปเป็นสารสกัดตั้งต้นในอุตสาหกรรมอาหารและยา เช่น พัฒนาเป็นสารเคลือบผลไม้เพื่อรักษาความสดและเพิ่มความแวววาวในผลไม้บางชนิด พัฒนาเป็นยาลดระดับคอเลสเตอรอล ยาลดระดับไขมัน เนื่องจากไคโตซานมีคุณสมบัติในการดูดซึมไขมันได้ดี งมีความปลอดภัยสูง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์

จุดเด่น

 • สารสกัดไคโตซานจากจิ้งหรีดและดักแด้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหารและยา
 • ปลอดภัย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มทร.อีสาน-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตยาและเวชกรรม
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบผักผลไม้
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ