ต้องการแปรรูปเมล็ดกัญชงเป็นน้ำมันใส่ในแคปซูลเพื่อบริโภค 650 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

ในพื้นที่มีการปลูกกัญชงที่แพร่หลาย และในกลุ่มก็มีไร่กัญชงที่ขออนุญาติปลูกเชิงพาณิชย์อยู่ จึงต้องการที่จะแปรรูป เนื่องจากมีมูลค่าที่สูงมาก

-
-
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน, ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์
ช่องแคบ
พบพระ
ตาก
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
กาแฟอินทรีย์คั่วมือ,กัญชง,ขมิ้นชัน,บุก,พริกเหลืองอินโด
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเสรีราษฎร์
จันทมณี โลหะเวช
ประเภทความต้องการ:
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)