วุ้นเซลลูโลสจากมะม่วงหิมพานต์ 488 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “วุ้นเซลลูโลสจากมะม่วงหิมพานต์” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีส่วนผสมของเนื้อหรือน้ำมะม่วงหิมพานต์ อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี กลิ่นหอม สีสันสวยงามน่ารับประทาน และมีอายุการเก็บรักษาได้นาน

รายละเอียด

        ผลมะม่วงหิมพานต์ มีลักษณะคล้ายผลชมพู่ หรือลูกแพร์ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีส้มแดง เนื้อผลฉ่ำน้ำ มีกลิ่นหอม อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และมีสรรพคุณทางยา ที่ปลายผลมีเมล็ดอยู่ 1 เมล็ด มีลักษณะคล้ายรูปไต โดยทั่วไปนิยมนำเมล็ดมารับประทาน ส่วนเนื้อผลเป็นของเหลือทิ้งไม่ค่อยถูกนำมาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

        “วุ้นเซลลูโลสจากมะม่วงหิมพานต์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์วุ้นที่มีส่วนผสมของเนื้อหรือน้ำมะม่วงหิมพานต์ อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อย กลิ่นหอม มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติ และมีอายุการเก็บรักษาได้นาน นับเป็นการช่วยลดปริมาณของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผลทางการเกษตร

จุดเด่น

 • เป็นผลิตภัณฑ์วุ้นเซลลูโลสจากเนื้อหรือน้ำมะม่วงหิมพานต์ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
 • รับประทานง่าย รสชาติอร่อย กลิ่นหอม มีสีสันสวยตามธรรมชาติ สามารถเก็บรักษาได้นาน
 • ช่วยลดปริมาณของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลมะม่วงหิมพานต์

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ที่รักสุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้าอาหารแปรรูป
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ