ขอเชิญร่วมงาน Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “สร้างภูมิคุ้มกัน รักษา Long - COVID ด้วย ‘โพรไบโอติก’ กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ” 191 Views

รายละเอียด

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “สร้างภูมิคุ้มกัน รักษา Long - COVID ด้วย ‘โพรไบโอติก’ กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Highlight Topics

  • พรีไบโอติก / โพรไบโอติก คุณประโยชน์ในเชิงสุขภาพ
  • ความสัมพันธ์ของโพรไบโอติกกับภูมิคุ้มกันร่างกาย
  • การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกกับนวัตกรรมอาหาร/อาหารเสริม
  • ความสัมพันธ์ของพรีไบโอติกกับอาการ Long - COVID

ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 27 มิถุนายน 2565 (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ติดต่อสอบถาม

โทร : 02-849-6056
Website : https://int.mahidol.ac.th/

พูดคุยกับเจ้าของข่าว
มหาวิทยาลัยมหิดล
นันทิกานต์ ลิ้มสกุล
ประเภท
การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป