ต้องการผลิตภัณฑ์น้ำหอมและน้ำมันหอมระเหย 104 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

เรากำลังมองหาน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์อโรม่าเทอราปี เพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและส่งเสริมเกษตรกรไทย

-
-
ทุนส่วนตัว, ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

Scent And Sense Laboratory Co.,Ltd
บางหว้า
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
เราคือโรงงานน้ำหอมที่ปรุงกลิ่นเฉพาะให้กับคู่คัา และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาและเครื่องหอม
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
Scent And Sense Laboratory Co.,Ltd
Ratchaphon Tantipraphakul
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)