พืชผักในรูปเจลอบแห้งสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม 406 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “พืชผักในรูปเจลอบแห้ง” เพื่อใช้เป็นส่วนผสมรูปแบบใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายในอาหารและเครื่องดื่ม ให้คุณค่าทางโภชนาการ สามารถเก็บรักษาได้นานที่อุณหภูมิห้อง ใช้งานสะดวก สามารถคืนรูปได้ด้วยการต้ม หรือให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ

รายละเอียด

        พืชผักที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ฟักทอง เผือก และมัน นับเป็นส่วนผสมที่นิยมใช้ในอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายประเภท แต่ในการเตรียมวัตถุดิบนั้น ต้องอาศัยเวลาและขั้นตอนที่ยุ่งยาก อีกทั้งมีอายุการเก็บรักษาสั้น

        “พืชผักในรูปเจลอบแห้ง” ได้รับการพัฒนาคิดค้น เป็นชิ้นเจลอบแห้งที่มีส่วนผสมของพืชผักที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต เช่น ฟักทอง เผือก และมัน โดยยังคงไว้ซึ่งสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ให้เนื้อสัมผัสที่แปลกใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มได้หลากหลาย เก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน สะดวกต่อการใช้งาน โดยนำมาคืนรูปด้วยวิธีการต้มหรือให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ อีกทั้งยังมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน

จุดเด่น

 • เป็นเจลอบแห้งที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากส่วนผสมของพืชผัก
 • มีเนื้อสัมผัสที่แปลกใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มได้หลากหลาย
 • ใช้งานสะดวก เก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • กลุ่มเกษตกรที่ปลูกพืชฟักทอง เผือก และมัน
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง