ต้องการที่ปรึกษาด้านการปรุงน้ำหอม perfume (ปรับสูตรน้ำหอมทางเคมี) 140 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

อยากทำสูตรน้ำหอม เฉพาะ ซัก 10 กลิ่น เพื่อจ้างผลิต และสร้างแบรนด์ จำหน่ายทางออนไลน์
-
-
ทุนส่วนตัว

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

-
-
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมค้าปลีก
-
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)