ต้องการเลี้ยงแมลงเพื่อการพาณิชย์ 134 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

ต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำฟาร์มแมลง
-
-
ทุนส่วนตัว, กู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

-
ตลาด
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
-
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)