ไฟล์และโมเดล 3 มิติ ทางการแพทย์ / พิมพ์งาน 3 มิติ ด้วยเครื่อง DLP วัสดุเรซิ่นของ EnvisionTEC และเครื่อง FDM เส้น ABS 345 Views

รายละเอียด

        Harn 3DMed ธุรกิจการพิมพ์สามมิติชีวภาพภายใต้การดำเนินงานของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจำหน่ายเครื่อง Professional 3D Printer, 3D-Bioplotter ของ EnvisionTEC ผู้นำด้านเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จากประเทศเยอรมัน และซอฟต์แวร์ Mimics ของ Materialise จากประเทศเบลเยี่ยม ผู้นำด้านซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างไฟล์ 3 มิติ จากข้อมูลภาพ MRI หรือ CT เพื่อใช้ประโยชน์จากการทำโมเดล 3 มิติ ในการวิจัย ทดสอบ วินิจฉัย วางแผนการรักษา หรือใช้ทำแบบจำลองอวัยวะ โดยสามารถใช้สำหรับเตรียมการผ่าตัด หรือใช้ในการเรียนการสอนแบบเสมือนจริง ทางการแพทย์ปัจจุบันและอนาคต เช่น การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัดหรือศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร ใบหน้า และกะโหลกศีรษะ การผ่าตัดกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และอื่นๆ

หัวข้อการให้บริการ

 • ให้บริการทำไฟล์ 3 มิติ ทางการแพทย์ โดยทำไฟล์ 3 มิติ จาก MRI หรือ CT Scan เพื่อวางแผน เตรียมการก่อนการผ่าตัด
 • ให้บริการพิมพ์ 3 มิติ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบเรซิ่น DLP จาก EnvisionTEC และระบบเส้น ABS (FDM)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ทำไฟล์และโมเดล 3 มิติ ทางการแพทย์ หรือติดตั้งเครื่องพิมพ์วัสดุเรซิ่น และชีวภาพ 3 มิติ ให้กับผู้ใช้บริการ เช่น

 • ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovations Development Center : MIND Center) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Excellence Center for Advanced Therapy Medicinal Products , EC-ATMPs ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
 • โรงพยาบาลวชิระ
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุดเด่น

 1. ใช้ซอฟต์แวร์ Mimics ของ Materialise และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบเรซิ่นของ EnvisionTEC ที่มีมาตรฐานความถูกต้องแม่นยำสูง
 2. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Biomedical Engineering
 3. มีประสบการณ์ทำงานกับโรงพยาบาลต่างๆ มากกว่า 250 เคส

ขั้นตอนขอรับบริการ

 1. ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์และข้อมูลเริ่มต้นให้ Harn 3DMed ทราบ
 2. Harn 3DMed สอบถามรายละเอียดความต้องการต่างๆ ของงาน
 3. Harn 3DMed แจ้งขอบเขตการทำงาน ประเมินราคา และชำระค่าบริการ
 4. ส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ตกลง
พูดคุยกับผู้รับจ้างผลิต
Harn Engineering Solutions Public Company Limited
Chokechai Yingviwatanapong
ค่าบริการ
ค่าพิมพ์งาน 3 มิติ เริ่มต้นกรัมละ 39 บาท / ค่าทำไฟล์ 3 มิติ ทางการแพทย์ เริ่มต้นที่ 8,500 บาท
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
 • อื่นๆ