เครื่องดื่มข้าวสินเหล็กสำหรับผู้มีภาวะโลหิตจาง 888 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “เครื่องดื่มข้าวสินเหล็กสำหรับผู้มีภาวะโลหิตจาง” อุดมไปด้วยวิตามินบีและธาตุเหล็ก ช่วยเพิ่มระดับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง เหมาะสำหรับผู้มีภาวะโลหิตจางหรือรับประทานผักใบเขียวน้อย ให้แคลอรี่ต่ำ สามารถเก็บได้นาน 6 - 12 เดือน

รายละเอียด

        โรคโลหิตจางเกิดขึ้นในผู้ที่มีภาวะขาดธาตุเหล็ก สตรีตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง หรือผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานยาธาตุเหล็กในรูปแบบเม็ดสารเคมี ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับในปริมาณมากเกินไปจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้

        “เครื่องดื่มข้าวสินเหล็กสำหรับผู้มีภาวะโลหิตจาง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drinks) ที่อุดมไปด้วยวิตามินบีและธาตุเหล็ก โดยใช้เมล็ดข้าวสินเหล็กที่มีธาตุเหล็กสูงตามธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบหลัก ผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยป้องกันหรือรักษาภาวะโลหิตจาง ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ให้พลังงานต่ำ ดื่มง่าย เก็บรักษาได้นาน

จุดเด่น

 • ช่วยป้องกันและรักษาผู้มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่ต้องการหลีกเลี่ยงยาธาตุเหล็กจากสารเคมี
 • มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ให้พลังงานต่ำ
 • เป็นฟังก์ชันนัลดริ้งค์พร้อมดื่มที่เก็บรักษาได้นาน 6 - 12 เดือน

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้มีภาวะโลหิตจาง
 • ผู้ที่รักสุขภาพ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สถานพยาบาลผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ