เจลจากถั่วเหลืองหมัก อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลําบาก 333 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีผลิต “เจลจากถั่วเหลืองหมัก อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลําบาก” อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ รับประทานง่าย พกพาสะดวก สามารถรับประทานเพื่อทดแทนมื้ออาหารหลักได้ใน 1 ซอง เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคี้ยวและกลืนอาหาร

รายละเอียด

       ถั่วเน่า หรือ ถั่วเหลืองหมัก เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ด้วยกลิ่นที่ค่อนข้างแรง ทำให้การบริโภคถั่วเน่าในปัจจุบันไม่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อย

       “เจลจากถั่วเหลืองหมัก อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลําบาก” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเจลที่ใช้วัตถุดิบจากถั่วเหลืองหมักหรือถั่วเน่า อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ รับประทานง่าย พกพาสะดวก สามารถทดแทนมื้ออาหารหลักได้ เป็นทางเลือกให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

จุดเด่น

 1. ช่วยฝึกกลืนให้กับผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยที่มีภาวะการกลืนลำบาก
 2. มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งโปรตีน ไขมัน วิตามิน และใยอาหาร ที่จำเป็นต่อร่างกาย
 3. รับประทานง่าย พกพาสะดวก และสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง
 4. สามารถรับประทานเพื่อทดแทนมื้ออาหารหลักได้ใน 1 ซอง
 5. ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตถั่วเน่าและสามารถนําไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 • ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายถั่วชีวภาพหรือถั่วเน่า
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ