น้ำลายเทียมเสริมฟลูออไรด์ 268 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีผลิต “น้ำลายเทียมเสริมฟลูออไรด์” สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะปากหรือคอแห้ง กลืนอาหารลำบาก มีคุณสมบัติใกล้กับน้ำลายธรรมชาติ ช่วยให้ช่องปากและลำคอชุ่มชื้นยาวนาน ที่สำคัญมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ที่ช่วยป้องกันฟันผุได้

รายละเอียด

       น้ำลายเทียมเป็นสารทดแทนน้ำลายที่ใช้เพื่อช่วยสร้างน้ำลายในภาวะที่ร่างกายไม่สามารถผลิตน้ำลายออกมาได้มากเพียงพอ ช่วยบรรเทาอาการปากหรือคอแห้ง แต่น้ำลายเทียมที่จำหน่ายทั่วไปมีค่าความเป็นกรด-ด่างที่ไม่เหมาะสม ทำให้สูญเสียแร่ธาตุที่ผิวฟันได้ง่าย และเกิดปัญหาฟันผุตามมา

       “น้ำลายเทียมเสริมฟลูออไรด์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ ช่วยให้ช่องปากและลำคอชุ่มชื้นยาวนาน มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำลายธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย

จุดเด่น

 • มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ช่วยป้องกันฟันผุ
 • ช่วยให้ช่องปากและลำคอชุ่มชื้นยาวนาน
 • มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำลายธรรมชาติ

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม


ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงพยาบาล / คลินิก
 • ผู้ที่มีปัญหาภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก
 • โรงพยาบาล / คลินิก
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ