กระจกส่องช่องปากชนิดสองบาน 183 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “กระจกส่องช่องปากชนิดสองบาน” สำหรับผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก ช่วยในการขยายภาพและสะท้อนแสงเพื่อให้มองเห็นรอยโรคในช่องปากได้ชัดเจน ทายารักษาได้ง่ายมากขึ้น เป็นกระจกเงาสองบานที่มีหลอดไฟ LED พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิด สามารถปรับระดับมุมสะท้อนได้ตามต้องการ พับเก็บได้ พกพาสะดวก

รายละเอียด

        การรักษาแผลในปากของผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปากจำเป็นต้องใช้กระจกในการทายารักษา แต่กระจกทั่วไปมีบานเดียว ไม่มีแสงไฟส่องสว่างทำให้ผู้ป่วยมองไม่เห็นรอยโรคหรือมองเห็นได้ไม่ชัดเจน จึงอาจทายารักษาได้ไม่ทั่วถึง ไม่ตรงจุด ส่งผลให้แผลหายช้ากว่าที่ควรจะเป็น

        “กระจกส่องช่องปากชนิดสองบาน” ถูกพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้สำหรับส่องดูช่องปากได้ด้วยตนเอง โดยอุปกรณ์เป็นกระจกเงาทั้งสองบาน ติดตั้งหลอดไฟ LED มีสวิตซ์ปิด-เปิด สามารถปรับระดับ ปรับมุมสะท้อนแสงช่วยขยายภาพและแสงให้มองเห็นรอยแผล รอยโรคภายในช่องปากได้ชัดเจนมากขึ้น สะดวกต่อการทายารักษา

จุดเด่น

 • เป็นอุปกรณ์ส่องช่องปากที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นรอยโรคได้ชัดเจนขึ้นและทายาภายในช่องปากได้ตรงจุด ช่วยให้หายไวขึ้น
 • อุปกรณ์สามารถปรับระดับ ปรับมุมสะท้อนแสงและความสว่างได้เหมาะสมตามความต้องการ
 • สามารถพับเก็บ กางขยายได้ สะดวกต่อการพกพา

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ป่วยที่มีรอยแผล/ รอยโรคในช่องปาก
 • โรงพยาบาล/ สถานพยาบาล
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • โรงพยาบาล/ สถานพยาบาล
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ