ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี 454 Views

รายละเอียด

        “63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

 • ภาคการประชุม ในประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม
 • นิทรรศการ “ชิม ช็อปเพลิน เดินตลาดงานวิจัย”
 • การฝึกอาชีพและให้ความรู้จากงานวิจัย
 • การถ่ายทอดความรู้พื้นที่ปลูกพืชในเมืองและนิทรรศการโรงกลั่นแอลกอฮอล์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร
 • Knowledge Sharing Day
  - Data Analytic Platform : ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ววน.
  - NRCT e-Services : ระบบบริการประชาชน ศูนย์บริการและเปิดเผยข้อมูลกลาง

วัน เวลาและสถานที่

วันที่ 25-28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online

ติดต่อสอบถาม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : 02 579 1370 ต่อ 409 , 410 , 421
ภาคการประชุม : 02 579 1370 ต่อ 209 , 312
การฝึกอาชีพและให้ความรู้ : 02 579 1370 ต่อ 577, 578
การถ่ายทอดความรู้ปลูกพืชในเมือง : 02 579 1370 ต่อ 114 ,115

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การประชุม สัมมนา
 • การฝึกอบรม
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป