ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 1 238 Views

รายละเอียด

        อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME และ STARTUP กับกิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566" สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด มูลค่าสูงสุด 1.5 ล้านบาท กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวข้อการการบรรยาย

 • แนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • แนะนำบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
 • นวัตกรรมคืออะไร
 • แนะนำกลไกสนับสนุน
 • การเตรียมตัว Pitching Concept Idea
 • ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
 • Case ตัวอย่างโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุน
 • กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 ตุลาคม 2565
ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางอีเมล วันที่ 15 ตุลาคม 2565

วัน เวลาและสถานที่

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.-13.00 น.
On-site : ณ ห้องประชุม Spark อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
Online : ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ติดต่อสอบถาม

เบอร์ : 090-884-0355 (คุณจิตติมา)
E-mail : Openinnovation.psu@gmail.com

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป