ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรายแมว 446 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

ต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรายแมว เนื่องจากมีประสบการณ์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทรายแมว แต่ประสบปัญหาเรื่องการจับตัวของวัสดุดูดซับ จึงต้องการเทคโนโลยี / แนวทางในการแก้ปัญหานี้

-
-
ทุนส่วนตัว

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

-
ยางเนิ้ง
สารภี
เชียงใหม่
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
-
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
-
กานต์ กันทาธรรม
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)