ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า ด้านเศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด 239 Views

รายละเอียด

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Open House เพื่อรับฟังแนวทางการสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าสูงสุดไม่เกินโครงการละ 5,000,000 บาท "ด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจใหม่จากโมเดลเศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566"

กิจกรรมภายในงาน

  • บรรยายในหัวข้อ "กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม และโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation)"
  • การสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจใหม่จากโมเดลเศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566
  • การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ (pitching conceptual project) และการพัฒนาเล่มข้อเสนอโครงการ (full proposal)
  • การให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการยื่นขอรับทุนแบบ 1 ต่อ 1

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

วัน เวลาและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.
On site : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ชั้น M ห้อง M01
Online  : ผ่านระบบ ZOOM Online

ติดต่อสอบถาม

คุณวัลยา
เบอร์ติดต่อ : 085-911-4691
Email : wallaya.w@nia.or.th

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
  • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป