โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 156 Views

รายละเอียด

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “เกษตรดิจิทัลสำหรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG” โดยเป็นทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching fund) มูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมให้เกิดการแพร่กระจาย (Diffusion) อย่างแพร่หลายในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการนำผลงานต้นแบบนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่สำคัญต่อเศรษฐกิจภูมิภาค

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ โดรนและระบบอัตโนมัติ (mechanical robot and autonomous system)
  - ระบบอัตโนมัติ เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร หุ่นยนต์และโดรน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดแรงงานคน
  - เทคโนโลยีและอุปกรณ์ loT เพื่อพัฒนาเซนเซอร์เข้ากับโดรน หุ่นยนต์ และคอมพิวเตอร์
 2. การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ (smart farming)
  - การพัฒนาเกษตรกรรมแม่นยำ คำนวณและควบคุมสภาพแวดล้อมด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต
  - ระบบการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง รายงานสถานะแบบเรียลไททม์
  - ระบบขนส่งโลจิสติดส์ทางการเกษตร

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 1. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ในภูมิภาค ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 2. มีผลงานนวัตกรรมที่พร้อมขยายผลไปยังอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่สำคัญต่อเศรษฐกิจภูมิภาค ตามหัวข้อที่ สนช. ประกาศ

ติดต่อสอบถาม

คุณพจน์ โทร. 087-216-7776
คุณปุณณภพ โทร. 093-545-5096 
คุณพัชรีพร โทร. 085-186-4928

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว