ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเคลือบผ้ากันน้ำ 299 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

        ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเคลือบลงบนพื้นผิววัสดุหรือผ้า เพื่อให้มีคุณสมบัติในการกันน้ำ เช่น การเคลือบด้วยนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น อีกทั้งต้องการพัฒนาผ้าที่ประกอบด้วยวัสดุอื่นๆหลายชั้น (multi-layer) ด้วยวิธี lamination coating หรือ อื่นๆ เพื่อให้วัสดุมีคุณสมบัติพิเศษมากขึ้น

-
-
ทุนส่วนตัว

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

-
ถนนพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
ผลิตกาว,เคมีภัณฑ์
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)