ต้องการพัฒนากาวสำหรับผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 292 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

       ต้องการพัฒนากาวสำหรับใช้ในการประกอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (Adhesive for ฺBattery EV) ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น โดยปรับปรุงและพัฒนาจากกระบวนการผลิตเดิมที่มีอยู่ เนื่องจากทางบริษัทเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์

-
-
ทุนส่วนตัว

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

-
ถนนพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
ผลิตกาว,เคมีภัณฑ์
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)