โครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 403 Views

รายละเอียด

        โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เปิดสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์" พัฒนาชิ้นงานเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดช่วยลดต้นทุนการผลิตและต่อยอดธุรกิจของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญ

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

  • ให้คำปรึกษาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น แนะนำแนวทางการออกแบบ ปรับปรุงและช่วยดูแลการสร้างต้นแบบจาก3D Printing โดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ช่วยลดระยะเวลารวมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจ การลงทุน ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์
  • มีพื้นที่ Maker Space และอุปกรณ์ครุภัณฑ์และเครื่องมือให้มาใช้บริการ สร้างสรรค์งาน ออกแบบขึ้นรูปชิ้นงาน ครบวงจร มีมาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย
  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสูงสุด 50%

เกณฑ์ / เงื่อนไข

  • นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 
  • มีความพร้อมด้านบุคลากรและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ
  • รับจำนวนจำกัด (สวทช.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ)

ติดต่อสอบถาม

คุณกฤษกรณ์ หอมดี
โทรศัพท์ : 02 56466310 ต่อ 123
อีเมล : tdx@nstda.or.th

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
  • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
  • ผู้ประกอบการ
  • ผู้สนใจทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว