ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ LTE, Wireless, Router 203 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

        ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาระบบ IOT ออกแบบอุปกรณ์เซนเซอร์และซอร์ฟแวร์ เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ LTE, Wireless, Router ที่สามารถใส่ SIM และใช้ได้เลย ไม่จำเป็นต้องต่อสาย LAN สามารถผลิตและจำหน่ายได้ภายในประเทศ ลดการนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยบริษัท ไอซ์ แอลอีดี จำกัด ดำเนินกิจการโรงงานผลิตจอโดยตรง (LED Screen LED Lighting) ซึ่งกำลังมองหา Product ตัวใหม่ สำหรับต่อยอดธุรกิจ

-
-
ทุนส่วนตัว, ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

บ.ไอซ์ แอลอีดี จก.
เจ็ดริ้ว
บ้านแพ้ว
สมุทรสาคร
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
จอ LED Screen LED Lighting
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
บ.ไอซ์ แอลอีดี จก.
พิเชษฐ เกลี้ยงมะ
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)