ประกาศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแบบ Exclusive Licensing 459 Views

รายละเอียด

        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแบบ Exclusive Licensing ในการผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลา 7 ปี จำนวน 1 ผลงานวิจัย ได้แก่ โครงการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดโดยใช้เทคโนโลยีการทำแห้งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์” อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง ได้แก่ “กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดแบบผง” และ “เครื่องดื่มผลไม้ผสมน้ำส้มสายชูหมักเสริมซินไบโอติกชนิดผงชงดื่ม และกรรมวิธีการผลิต” โดยมีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี 840,000 บาท ทั้งนี้ ท่านใดสนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยดังกล่าวเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถาม

นางสาวพิมพ์ชนก หลิมศิริวงษ์
นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ 2
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สวก.
เบอร์โทร : 02 579 7435 ต่อ 3306
e mail : pimchanok@arda.or.th

พูดคุยกับเจ้าของข่าว
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
ประเภท
  • การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแบบ Exclusive Licensing