ต้องการเครื่องกำจัดมอดแมลงในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง 67 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

              ต้องการเทคโนโลยีช่วยกำจัดมอดและแมลงในอาหารเม็ดสำหรับสุนัขและแมว ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสูง สามารถกำจัดมอดและแมลงได้ทั้งในระยะไข่และตัวเต็มวัย ช่วยให้อาหารเม็ดมีอายุการเก็บรักษายาวนานอย่างน้อย 1 ปีครึ่ง เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าที่เป็นร้านขายอาหารสัตว์พบมอดและแมลงแม้จะยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้

-
-
ทุนส่วนตัว

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

บริษัท เพ็ทโฟกัส จำกัด
พัฒนานิคม
พัฒนานิคม
ลพบุรี
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
-
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
บริษัท เพ็ทโฟกัส จำกัด
benjawan kaewudtha
ประเภทความต้องการ:
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)