ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ปฏิรูปเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรม : กรณีศึกษา พืชสับปะรด 270 Views

รายละเอียด

           ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ INNOVATION FOR SUSTAINABILITY ในหัวข้อ “ปฏิรูปเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรม : กรณีศึกษา พืชสับปะรด”

Highlight Topic

- ความน่าสนใจของใยสัปปะรด
- ตัวอย่างงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากแป้งและเส้นใยใบสับปะรด
- จากเส้นใยใบสับปะรดสู่แป้ง วัตถุดิบสำหรับงานอุตสาหกรรม
- Starch for Functional Food  

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ -  13 มิถุนายน 2566

วัน เวลาและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา:  09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom online

ติดต่อสอบถาม

คุณอัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์ 02-849-6051 หรือ atcharaporn.tha@mahidol.ac.th

พูดคุยกับเจ้าของข่าว
-
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภท
  • การประชุม สัมมนา