ค่ายเฟ้นหาบัณฑิตแห่งอนาคตธัชวิทย์ TAS BOOTCAMP 523 Views

รายละเอียด

             หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) รับสมัครนักศึกษาที่สนใจทุนธัชวิทย์ในหลักสูตร Health and Medical Sciences (Systems Biosciences ) คณะแพทยศาสตร์ และ หลักสูตs Bioscience and Bioinnovation for Sustainability คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาโท/เอก ภายใต้โครงการธัชวิทย์ บพค.
(ไม่ต่ำกว่า 1.8 ล้านบาท) และเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานที่ศูนย์ฟิโนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

รายละเอียดการฝึกอบรม

 • Computational and statistical thinking
 • Omics sciences
 • Digital Health
 • Nutrigenomics
 • Bioinnovation

เกณฑ์ / เงื่อนไข

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
  (คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ฯลฯ)

กำหนดการ

 • รับสมัครวันที่ 15-30 กันยายน 2566 ได้ที่ ลิงก์รับสมัคร
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรม 5 ตุลาคม 2566
 • อบรม 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โทร: 02 109 5432
Email: pmu.b@nxpo.or.th 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • นักศึกษา
 • นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว