บพค. ประกาศทุน Franco-Thai Young Talent 2023-2024 437 Views

รายละเอียด

             หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) รับสมัครโครงการทุนวิจัยรุ่นเยาว์ สนับสนุนดุษฎีบัณฑิตทั้งชาวไทยและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันของรัฐหรือเอกชน ที่มีความประสงค์จะทำโครงการวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือนในห้องปฏิบัติการที่ประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศไทย

เกณฑ์ / เงื่อนไข

  • รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการสมัคร คลิก
  • รับสมัครตั้งแต่ 15 ส.ค. - 31 ต.ค. 2566

ติดต่อสอบถาม

http://www.francothai-science.com /scholarships
Email: pmu.b@nxpo.or.th
           jrfprogram@gmail.com

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
  • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์
  • นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว