ชื่อทุน                     
       DELTA ANGEL FUND 2020

หน่วยงาน                 
       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)

ระยะเวลารับสมัคร       
       ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 31 มกราคม 2563

รายละเอียด
       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs / Startup /บุคคลทั่วไป และ นิสิตนักศึกษาปี 4 เข้าชิงทุนสนับสนุนการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ Delta Angel Fund 2020 ภายใต้โจทย์แนวคิด

  • Industrial Automation : ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
  • Energy Management : การจัดการพลังงาน
  • Innovation : นวัตกรรมเพื่ออนาคต

ติดต่อสอบถาม
      โทร : 098 - 2698900 (คุณอัจฉรา)
      โทร : 094 - 6626954 (คุณอัญรินทร์)
      โทร : 092 - 2462137 (คุณมีนา)         
      โทรสาร : 0-2026-2333
      E-mail : angelfund2019@gmail.com